ПОСТУПЦИ У ОКВИРУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

ПОСТУПЦИ У ОКВИРУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Систем за подношење електронских пријава издавања дозвола покреће се електронским путем кроз Систем за електронско подношење захтева – ЦИС преко wеб адресе:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal

Таксе за обједињену процедуру: http://belacrkva.rs/takse-za-objedinjenu-proceduru/