Оглас: ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ МОПЕД ВОЗИЛА

Пријава физичка лица: пријава физичко лице

Пријава правна лица: пријава правна лица