Савет за здравље

 

Драгослав Мунћан – председник

Александра Вук -заменик

Сања Морун    -одборник ,члан

Биљана Завишић   -одборник,члан

Вера Ћурић   -одборник,члан

Директор дома здравља,по функцији ,члан

Директор болнице за плућне болести,по функцији , члан

Данијела Јовановић-председеник удружења ,,Плетеница“ , члан

Представник Завода за јавно здравље,члан

Емина Минић   -члан Општинског већа за здравство,члан