Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2019/2020. годину

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija

 

 

Годишњи план инспекцијског надзора – рада просветне инспекције за школску-радну 2020/2021. годину

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija

 

 

Контролне листе за школску/радну 2020/2021. годину

http://www.mpn.gov.rs/kontrolne-liste-u-prosveti-2020-21