Годишњи извештај о раду просветне инспекције

за школску/радну 2021/2022. годину

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Godisnji-izvestaj-o-radu-prosvetne-inspekcije-skolska-20212022.-godina.pdf

 

 

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције

за школску/радну 2022/2023. годину

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/GODISNJI-PLAN-SKOLSKA-20222023-prosvetna-inspekcija.pdf

 

 

Контролне листе у просвети

за школску/радну 2022/2023. годину

https://mpn.gov.rs/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste/