Извештај о реализацији Плана инспекцијског надзора за 2017/2018. годину за општину Бела Црква – Јужнобанатски округ

План инспекцијског надзора за радну/школску 2018/2019. годину  – линк за отварање на сајту Министарства просветем науке и технолошког развоја РС

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/

Контролне листе – линк за отварање на сајту Министарства просветем науке и технолошког развоја РС

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/