- Годишњи извештај о раду просветне инспекције и показатељима делотворности инспекцијског надзора за школску 2018/2019. годину

 http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/

 

- План инспекцијског надзора за радну/школску 2019/2020. годину  - линк за отварање на сајту Министарства просветем науке и технолошког развоја РС

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/

- Контролне листе - линк за отварање на сајту Министарства просветем науке и технолошког развоја РС

 

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/