Просветни инспектор

Годишњи извештај о раду просветне инспекције

за школску/радну 2020/2021. годину

https://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/

 

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције

за школску/радну 2021/2022. годину

https://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/

 

Контролне листе у просвети

за школску/радну 2021/2022. годину

https://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/