Јадранка Милосављевић, дипломирани правник – мастер

секретарка  Скупштине