Информатор о раду општине

План јавних набавки 24.04.2017

 

Одлука о општинској управи

Статут општине

Просторни план општине

Регистар грађевинских дозвола

Одлука о одређивању зона на територији општине Бела Црква

Зелена агенда

План детаљне регулације блока 23 Расадник

Регистар грађевинских дозвола