Компетенције – систематизација радних места

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква

Измена Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква

Одлука о општинској управи

Статут општине

Допуна Статута општине

Списак лица управни поступак

Просторни план општине

Стратегије развоја општине Бела Црква 2014 – 2020

Регистар грађевинских дозвола

Одлука о одређивању зона на територији општине Бела Црква

Зелена агенда

План детаљне регулације блока 23 Расадник

Pravosnaznost resenja

Регистар грађевинских дозвола

Процена ризика од катастрофа

Одлука о изменама и допуна одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Бела Црква

odluka o komunalnom uredjenju