Одлука о општинској управи

Статут општине

Просторни план општине

Стратегије развоја општине Бела Црква 2014 – 2020

Регистар грађевинских дозвола

Одлука о одређивању зона на територији општине Бела Црква

Зелена агенда

План детаљне регулације блока 23 Расадник

Pravosnaznost resenja

Регистар грађевинских дозвола