Prilog 01 – Zahtev za učešće u programu stručna praksa БЕЛА ЦРКВА-2