Демографија

По подацима из 2011. године у општини је живело 17.367 становника.

Структура становништва по основу националне и етничке припадности, по попису из 2011, приказана је следећим графиконом:

Поред наведених група становништва, у Општини Бела Црква заступљени су, у оквиру удела у укупном становништву и Хрвати, Немци, Муслимани, Словаци, Руси и тако даље, обухваћени категоријом остали.

Структура становништва по полу, по попису из 2011.године представљена је следећим дијаграмом: