ДЈУП „Белоцркванска језера“

Адреса: Дејана Бранка 22

Контакт: 013/853-409

Емаил: sekretar@jezera.rs

Име и презиме директора: Дарко Богосављевић

ВП  „Ушће“д.о.о.

Адреса:1.октобра 83

Тел: 013/853-261

е-mail: uscedoo@gmail.com

Име и презиме директора: Рената Нишавић

Дом здравља „Бела Црква“

Адреса:  Јована Поповића бб

Контакт: 013/851-199,  013/853-020

Емаил: dzbc@nadlanu.com

Име и презиме директора:  Емина Минић

Болница „Др Будислав Бабић“

Адреса:  Милетићева 55

Контакт: 013/851-241,  фаx: 013/851-001

Емаил: sb.drbudislavbabic@mts.rs

Име и презиме директора:  Биљана Шинжар

Црвени крст Бела Црква

Адреса:  Милетићева 2

Контакт: 013/853-289       064/1256692

Емаил: crvenikrstbelacrkva@gmail.com

Секретар црвеног крста:  Владимир Радоњић

Центар за социјалан рад „8 Мај“

Адреса: Дејана Бранкова  5

Контакт: 013/851-165

Емаил: centarbc@gmail.com

Име и презиме директора: Маријана Георгијевски

Установа културних делатности  Центар за културу Бела Црква

Адреса: Пролетерска  4

Контакт: 013/851-173

Емаил: centarzakulturubelacrkva@gmail.com

Име и презиме директора:  Илија Блануша

Туристичка организација општине Бела Црква

 Адреса: Пролетерска 2

Контакт: 013/851-777

Емаил: toobc@neobee.net

Сајт: www.belacrkvato.org

Име и презиме  директора: Новица Јовановић

Историјски архив

Адреса: I Октобар 40

Koнтакт: 013/851-283

Емаил: iarhivbc@gmail.com

Име и презиме директора: Љиљана Радоњић

Музеј и Народна Библиотека

 Адреса:  I Октобар 57

Контакт: 013/853-311

Емаил: bibliotekabc@neobee.net

muzejbelacrkva@gmail.com

Име и презиме директора: Игор Вокун

Национална служба за запошљавање, Филијала Вршац – Испостава Бела Црква

Адреса:  I Октобра 93

Контакт: 013/851-186,     013/852-434

Електровојводина –  пословница Бела Црква

Адреса:  Карађорђева 9

Контакт: 013/851-044

Дом за децу и омладину “Вера Радивојевић“

Адреса:  Јована Цвијића 1

Контакт: 013/853-021,  013/853-145

Име и презиме директора: Зоран Станковић

ПТТ Пошта, телеграм, телефон

Aдреса:  Жарка Зрењанина 11

Контакт: 013/851-149 –контролор,   013/852-052 –управник,    013/851-025- благајна,

013/853-100- телеграф,    013/851-020 –шалтери

Републички геодетски завод Служба за катастар непокретност

 Адреса:  Милетићева 2

Контакт: 013/851-300

Скупштина Општина Бела Црква  Општинска Управа Општине Бела Црква

Адреса:  Милетићева 2

Контакт: кабинет председника 013/853-346 фаx: 013/851-346,

централа 851-244, 851-224

Емаил: kabinetbc@mobilpro.rs

Локална пореска администарација

Адреса: Милетићева 2

Контакт:  013/851-326

Шеф:  Биљана Малушев