Култура

Центар за културу „Бела Црква“

Основан је 1979. године. Преко својих институција бави се на професионалан начин културним делатностима као што је информисање, приказивање филмских пројекција, одржавање изложби, позоришних представа, књижевних вечери и слично. У склопу Центра се налази и једина биоскопска сала на територији општине. У њему се приказују пројекције актуелних филмских остварења. Биоскоп поседује и башту, у којој је могуће приказавања пројекција и у време летњих месеци.

Музеј

Музеј је основан 1877. године, као градски до 1941. године, од стране групе грађана ( Немаца и Мађара ) Беле Цркве у згради Магистрата, са одређеним историјским предметима ( нумизматичким и археолошким ) и био је прво новоосновани у Војводини. Музеј је основао и њиме руководио Феликс Милекер – учитељ. Оснивач обновљеног музеја био је професор књижевности у Гимназији – Светолик Суботић, а радио је у музеју као аматер до 1977. године.

Од 1954. године музеј је премештен на садашњу локацију и добија назив Народни. Зграда је под заштитом државе као споменик културе од 1989. године, као једна од најстаријих зграда у центру Беле Цркве јер је зидана поцетком деветнаестог века. Музеј је комплексног карактера и има више поставки (археолошка – 500), (историјска – 532), (етнолошка – 300), (уметничка – 80), (природњачка – 10), (нумизматичка – 467 комада) .

Историјски архив

Историјски архив отпочео је са радом у Белој Цркви 26.11.1956.године као установа регионалног и опште друштвеног значаја. Седиште архива је: Бела Црква улица 1. Октобра 40, тел/факс  013/851-283.

Делатност установе је заштита, обрада и сређивање архивске грађе, како у архиву тако и у регистратурама, у општинама Б. Црква, Вршац и Пландиште, а у складу са решењем о својој територијалној организацији и надлежности. Установа има 9 запослених радника. Архив поседује 603 архивских фондова, личних и породичних фондова и збирки са граничним годинама од 1743 – 2002 године.

Укупна количина архивске грађе која се чува у Архиву износи 2656 метара дужних, док се на терену налази око 18000 метара дужних грађе. Архив има и своју библиотеку, која има близу 4000 библиотечких јединица. Зграда Архива саграђена је 1862 године и има поврсину од 905 метара квадратних, а према решењу Општинског суда у Б. Цркви Дн.бр. 337/91 ужива вредност споменик културе.

Архивска грађа смештена је у 17 опремљених и уредјених депоа, чија површина износи 650 метара квадратних, а поједини фондови од изузетног значаја налазе се у поступку дигитализације

Народна библиотека

Народна библиотека ради као самостална установа од 1995. године, општег је карактера са фондом од 24.500 књига и посебним легатом од 5.000 књига породице познатог Белоцркванина, позоришног редитеља, естетичара и песника Јована Путника. Снабдева књигама читаоце у свим насељеним местима.
У времену од тридесетих до шездесетих година деветнаестог века, белоцрквански Срби, занатлије и трговци – обезбедили су капитал за прву српску читаоницу. Крајем 1896. године српска читаоница се сели у кућу Јеврејима Морица Енглера. Крајем 1906. године, Љубиша Мицин је основао први српски лист „Белоцрквански гласник“, и постао подпредседник читаонице.
У времену немачке окупације, 1941. до 1944. године, културни живот у граду спроводио се по наредењу окупационих власти, па су привилегована немацка друштва наставила рад. Престанком немачке окупације основана је Градска читаоница.

Радио Бела Црква-БЦ инфо

Први пут се огласио 1996. године. Радио Бела Црква емитује осамнаесточасовни програм на српском језику и језицима националних мањина Чеха, Мађара, Румуна и Рома.
БЦ инфо

Јавно информативно предузеће, основано је одлуком скупштине општине 9. априла 2001. године, а сада је у приватном власништву. Тренутно емитује 18. сати радио програма на српском језику и језицима националних мањина (чешки и ромски)

"Белоцркванско аматерско позориште"

Аматерско позориште приказује представе домаћих и страних аутора. У току своје историје имало је више успешних периода. Млади заинтересовани за ову врсту уметности, прве глумачке кораке стичу у овом позоришту или у драмској секцији Гимназије.

Градски инфо лист "БЦ флеш"

Тронедељни лист са најновијим информацијама из наше општине.