Основне школе:

1.ОШ „Доситеј Обрадовић“-Бела Црква
ул. Милетићева бр.6
тел./фаx: 013/851-258
e-mail: dositej@hemo.net 

2.ОШ  „Жарко Зрењанин“-Бела Црква
ул. Жарка Зрењанина бр.11
тел: 013/851-487 тел./фаx: 013/851-022
oszzbc@arenapc.org
oszzbc@arenasystem.com

3.ОШ „Марко Стојановић“-Врачев Гај
ул. Марка Стојановића бр.3
26348 Врачев Гај  тел: 013/856-197
osvracevgaj@arenasystem.com
   osvracevgaj@neobee.net 
ОШ „Марко Стојановић“-подручно одељење Црвена Црква
ул. Станка Драгана бр.10
26323 Црвена Црква
тел: 013/846-066
ОШ „Марко Стојановић“-подручно одељење Кајтасово
ул. Маршала Тита бб
26329 Кајтасово
ОШ „Марко Стојановић“-подручно одељење Банатска Паланка
ул. Дунавска бр.25
26324 Банатска Паланка
тел: 013/841-130

4.ОШ „Ђорде Малетић“-Јасеново
ул. Маршала Тита бр.1
26346 Јасеново
тел/фаx:     013/855-109
skolajas@hemo.net 
ОШ „Ђорде Малетић“- подручно одељење Добрицево
ул. ЈНА бр.23
26327 Добрицево
ОШ „Ђорде Малетић“- подручно одељење Дупљаја
ул. ИИ Октобар бр.33
26328 Дупљаја
ОШ „Ђорде Малетић“- подручно одељење Банатска Суботица
ул. Светосавска бр.11
26327 Банатска Суботица

5.ОШ“Михаил Садовеану“-Гребенац
ул. Маршала Тита бр.60
26347 Гребенац
тел/фаx: 013/857-105
sgrebenac@ptt.rs

6.ОШ „Мара Јанковић „-Кусић
ул. Трг палих бораца бр.1
26349 Кусић
тел/фаx: 013/859-036
araskovb@ptt.rs

7.ОШ  „Сава Мунћан“-Крушчица
ул. Сава Мунћан бр.44
26380 Крушчица
тел/фаx: 013/858-015
ossava@arenasystem.com

Средње Школе:

1.Белоцркванска гиманазија и економска школа
ул.Јована Цвијића бр.11
26340 Бела Црква
тел/фаx: 013/853-475       013/853-476
gimbc@panet.co.rs

2.Техничка школа „Сава Мунћан“-Бела Црква
ул.Јована Цвијића бр.7
26340 Бела Црква
тел/фаx: 013/851-178
smuncan@panet.co.rs 

Предшколска установа:

1.Предшколска установа „Анделка Ђурић“-Бела Црква
ул. I Октобар бб
26340 Бела Црква
тел: 013/851-343
radost2@neobee.net