Одборници СО Бела Црква

СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

СНС – „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ :

1. Ненад Живановић,

2. Радован Марковић,

3. Ненад Николић,

4. Татјана Кокар,

5. Радојица Милованчевић,

6. Александра Вук,

7. Сања Морун,

8. Марјан Алексић,

9. Јовица Рајин,

10. Александра Попа,

11. Јован Даја,

12. Будиша Југа,

13. Санела Моторов,

14. Богица Стојанов,

15. Милица Уљмански,

16. Југослав Стојков,

17. Томислав Радмановац,

18. Даница Ивановић,

19. Mатеј Микља,

20. Зорица Бурмуџија,

21. Ивица Трбанос.

ГГ „Покрет за Белу Цркву– Сандра Ристић„:

22. Сандра Ристић,

23. Душко Анукић,

24. Небојша Нинић,

25. Зора Микулчић,

26. Љиљана Миличковић,

27. Миљана Нинић Сирови,

28. Милица Јанковић,

29. Синиша Рајаков,

30. Ивана Ђуркин.

,,САВЕЗ ЗА БЕЛУ ЦРКВУ, ВРАЧЕВ ГАЈ, КУСИЋ, ЈАСЕНОВО, КРУШЧИЦУ, ГРЕБЕНАЦ, ДУПЉАЈУ, БАНАТСКУ ПАЛАНКУ, ЦРВЕНУ ЦРКВУ, КАЈТАСОВО, ДОБРИЧЕВО, БАНАТСКУ СУБОТИЦУ, КАЛУЂЕРОВО И ЧЕШКО СЕЛО“ 

31. Жељко Црногорац,

32. Радован Игњатовић.

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије ( СПС ) “

33. Божидар Миросављев.