Образовање

Предшколска установа "Анђелка Ðурић"

Прво дечије обдaниште у Белој Цркви отворено је још давне 1864. године. Удовица Роза Уранек је 20. јануара 1877. године отворила „Дечије забавиште“ по Фербеловом систему. Године 1966. почиње са радом обданиште. Број деце је био 30, а долазила су и школска деца до 12 година. Како се број деце повећавао, оформљене су и 3 предшколске групе и 1. предшколска група у обданишту. Тада су радила два вртића са полудневним боравком. Ни један објекат није наменски зидан него су стамбене зграде претворене у вртиће. Први објекат који је наменски пројектован и зидан у општини је објекат „Анделка Ðурић“ у дечијем парку „Данфат“. Камен темељац је постављен 27. новембра 1976. године, а са радом је отпочео 1. октобра 1977. године.

Од 2002. године у граду раде три објекта. Два имају полудневни боравак, а у трећем је целодневни боравак.

Основна школа "Доситеј Обрадовић"

Основана је 1956. године, као друга основна школа у граду. Настава се изводи у 28 одељења (24 редовна и 4 специјална одељења – за децу лакше ментално ометену). Школу похађа око 470 уценика, а у радном односу је 45 радника, од чега је 37 наставника.

У школи деца изучавају енглески језик као обавезан страни језик, а изборни предмети су грађанско васпитање, веронаука и информатика.

Основна школа "Жарко Зрењанин"

Тачни подаци када је школа почела са радом не постоје, али из матичне документације се може закључити да је то било 1925. године.

Садашње име школа је добила после Другог светског рата и задржала га је до данас. Школа тренутно има по три одељења сваког разреда са око 600 деце. Настава се у школи изводи на српском језику а од страних језика су у школи присутни енглески и руски језик.

Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић"

Зграда Дома подигнута је 1841. године за војне потребе одбране граница од турске војске. После Другог светског рата, ово је дом за ратну сирочад, сакупљену широм земље.

Дом је основан под данашњим именом 23. децембра 1960. године. Делатност установе према закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана је збрињавање деце и омладине без родитељског старања, чији је развој ометен породичним приликама, до обезбеђења услова за повратак у сопствену породицу и оспособљавања за самосталан живот. За збрињавање деце и омладине дом обезбедује негу и старање о здрављу, васпитању, помоћи у образовању и оспособљавању за рад. Смештај деце је привремен, до отклањања разлога смештаја и стицања услова за повратак у природну, сродничку или хранитељску породицу. Ако до тога не доде, деца бораве до пунолетства и почетка самосталног живота.

Капацитет дома је 120. места. Према старосној структури у дому се налазе деца од 4 до 19 година. Дом организован по принципу дом – породица са 10 васпитних група. Сва деца похадају предшколске и школске установе града ради образовања и васпитања. У оквиру реализације образовно-васпитног процеса деца су укључена у рад разних секција, спортске активности, дружење са вршњацима ван Дома, као и све активности локалне заједнице.

Гимназија "Јован Цвијић"

Оснивање белоцркванске гимназије везује се за посету коју је овом подручју учинио Франц Јозеф И и мађарски министар просвете Аугуст Трефор 1872., односно 1874. године. Корене организованог рада гимназија има у далекој 1875. години а њен назив тада је био „Белоцркванска краљевско – мађарска државна велика гимназија“. Школске 1879/80. године одржан је у њој први испит зрелости. Ученици су наставу слушали на мађарском и немачком језику. Укупан број ученика прве године рада школе износио је 87, а касније се њихов број повећавао, јер је Бела Црква, за време војне границе, била значајан војни и привредни центар, а касније постаје значајан занатлијско – трговачки град, коме је гравитирало 56 села. Гимназија је имала најбоље предаваче, одличне стручњаке и педагоге, од којих су многи имали докторске титуле.

Белоцркванска краљевско мађарска државна велика гимназија делимично је завршила свој живот, односно, престала је са радом крајем Првог светског рата после 8. новембра 1918. године, када српска војска ослобађа Белу Цркву и започиње процес смањивања мађарског државног апарата српским. Гимназија је почела поново да ради тек 7. марта 1919. године. Од школске 1923/24. године настава се изводи искључиво на српском језику.

Ситуација се мења у време Другог светског рата, да би се 1. октобра 1944. године, када је ослободена Бела Црква, у школску зграду уселила управа гимназије. Настава почиње да се одвија захваљујуци професорима роденим у овим крајевима, дипломираним студентима и апсолвентима, младим људима који су желели да помогну у обнови и просвећивању земље.

У здању гимназије 1975. године кренуло се са усмереним образовањем ученика у складу са тадашњим наставним планом и програмом Школа. Школа је функционисала под називом „25. Мај“ – Бела Црква.

Данашња гимназија носи име Јована Цвијића, научника и професора познатог целом свету. У њу су се уписивали ученици у два смера – у општи и друштвено – језички, а од школске 2002/03. године уписани су и у природно – математички смер.

Техничка школа "Сава Мунћан"

Техничка школа се развила из тзв. школе ученика у привреди која је са радом започела још 1951. године, школујући квалификоване раднике у свим областима занатства од келнера, кувара, месара, пекара до свих заната машинске и металске струке. Школовање, све до седамдесетих година је било трогодишње.

Средином осамдесетих година због тадашњих визија развоја привреде и потреба графичке индустрије и грађевинарства, почиње са радом техничка школа у четворогодишњем трајању, за смерове машинство, графичка делатност и грађевинарство. Школске 1980/81. године завршава прва генерација машинских, графичких и грађевинских техничара.

Највеће напредовање у образовању постиже се у периоду 1992. до 2001. године, првенствено захваљујући тадашњем директору проф. Зорану Павлову који је оформио стручни тим за развој школе. Од техницке школе која је 1992. године имала четири смера ( два металске и два машинске струке ) образовање је у кратком временском периоду унапређено, тако да се у школи 1998. године образовали ученици у седамнаест смерова у области туризма, саобраћаја, машинства, угоститељства, фризерских услуга, као прецизни механичари, компјутерски техничари и друго, у трогодишњем ичетворогодишњем трајању.

Школа данас у области саобраћаја и машинства школује ученике у трогодишњем ( КВ возаци ), и четворогодишњем ( техничари ) трајању и организована је настава за пети степен саобраћаја и машинства.

Првог октобра 1998. године у саставу техничке школе почиње са радом Центар за обуку возача за све категорије возачке дозволе, који ради по највишим стандардима обучавања у држави.

Бр.

Основне школе

Број наставничког особља

Број одељења

Број ученика

1

„Доситеј Обрадовић“-Бела Црква

44

24

383

2

„Жарко Зрењанин“-Бела Црква

47

24

555

3

„Марко Стојановић“-Врачев Гај

40

21

291

4

„Ðорде Милетић“-Јасеново

35

17

255

5

„Михаил Садовеану“-Гребенац

25

8

78

6

„Мара Јанковиц“-Кусиц

21

8

114

7

„Сава Мунцан“-Крушцица

20

8

79

Бр.

Предшколске установе

Број васпитачког особља

Број одељења

Број деце пред-школског узраста

1

Дечији вртић“Анделка Ðурић“
Бела Црква

34

18 (група)

320

Бр..

Средње школе

Број наставничког особља

Број одељења

Број ученика

1

Гимназија „Јован Цвијић“
Бела Црква

36

10

186

2

Техничка школа“Сава Мунћан“
Бела Црква

57

17

458

УКУПНО

359

155

2619