Обједињена процедура

Поступци у оквиру обједињене процедуре

Систем за подношење електронских пријава издавања дозвола покреће се електронским путем кроз Систем за електронско подношење захтева – ЦИС преко wеб адресе:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal

Таксе за обједињену процедуру

Локацијски услови

Грађевинске дозволе

Решења по члану 144 Закона о планирању и изградњи

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

Употребне дозволе

Пријава радова