Привреда

Поднебље је кроз историју подлезало разним променама, али су природни ресурси остали нетакнути и омогућавају даљи развој општине Бела Црква. Општину посебно истиче пољопривредно земљиште, шљунак и водене површине, као основу даљег правца развоја.

Највеће природно богатство и потенцијал развоја представља свакако река Дунав, која представља природну везу са Европом. Прате је упечатљиви предели који обилују јединственим културним вредностима. Природна богатства су и река Караш у коју се уливају се три потока: Прушњацки, Долина и Фабијански, и река Нера у коју се уливају потоци: Најдашки, Крајњи и Јаруга и бројни вештацки канали.

Делиблатска пешчара, по својој специфицној клими и заступљености биљног и животињског света представља јединствен феномен у Европи. На површини од 1500 ха налазе се ловишта и узгајалишта свих врста дивљачи а и станиште је најразлицитијих врста птица.

Највеће природно богатство са становишта развоја туризма представља седам кристално чистих језера, која су настала експлоатацијом шљунка са дна Панонског басена. Укупна површина језера износи 150 ха, и водом се снабдевају из артешких бунара и подземних извора.