Невладине организације

У Белој Цркви постоје више Не-владиних организација, што домаћих што међународних, и свака на свој начин учествује у развоју Беле Цркве и развоју свести грађанства о напредном и савесном друштву.

Не-владине организације које делују на територији општине Бела Црква :

Чеси јужног баната“ Бела Црква
Баве се промовисањем своје културе организовањем „Дани Чешке културе“ где се већином организују изложбе фотографија,предмета,ношње и осталог везано за Чешку културу.Боре се за остваривање својих права.Организују сталне посете Републике Чешке за све грађане Беле Цркве на 10 дана уз организовани програм,посете значајних споменика и градевина културе као што су Чешки дворци и др.
www.cesijuznogbanata.net
„Češka beseda“ Češko selo
Баве се очувањем своје културе промовисањем њихове историје, културе, фолклора и обичаја. У релизацији је пројекат реконструкција објекта некадашње школе на Чешком језику у Музеј који се налази у Чешком селу.Залажу се за остваривањем права националних мањина и остало.
www.mcbc.co.yu
„Удружење за успон Беле Цркве“ Бела Црква
Удружење за успон Беле Цркве залаже се за лакши и бржи еконмски развој општине Бела Црква
Odred Izvidaca „Žarko Zrenjanin UČA“ Bela Crkva
Бави се васпитањем младих, очувањем природе, стварањем свести код младих о важности очувања животне средине, организује излете и вишедневне боравке у природи као и оријентационе кросеве по природи.
013/851-134 www.ucaizvidjaci.iz.rs
„Еко Караш“ Јасеново
zalaže se za zaštitu reke Karaš i očuvanju životne sredine.
„Удружење ликовних уметника“ Бела Црква
културно уметничка организација која одржава сталне изложбе и презентује културу и уметност.
„Удружење приватних предузетника“ Бела Црква
залаже се за остваривање својих права залажу се за лакши и квалитетнији  рад приватних предузетника организовањем семинара и других окупљања.
„Удружење цвећара“ Бела Црква
Делокруг „Удружење цвећара“ је заштита животне средине организовање изложби и др
„Удружење пчелара“ Бела Црква
залаже се за заштиту животне средине организују семинаре за обуку,презентацију опреме,лековитости меда и других ствари везане за пчеларство.
„Удружење глувих и наглувих“ Бела Црква
боре се за остваривање права глувих и наглувих помажу при набавци чулних апарата и др.
„Удружење риболоваца“ Бела Црква
залаже се за очување животне средине повећању броја рибе и очувању река, организују дане риболова,разна такмичења, посећују и организују семинаре везане за опрему,риболов и остало везано за риболовачки спорт.
„Удружење ловаца“ Бела Црква
залажу се за жаштиту животне средине односно очувању шума и шумског земљишта, очувању и повећавању броја дивљачи организовању дана лова.
013/851-278
„Удружење Немаца“ Бела Црква
баве се презентацујом своје културе боре се за остваривање права националних мањина и др
„Удружење добра стара времена“ Бела Црква
културно,уметничко забавна организација која организује изложбе слика,уметничких предмета,презентацију књига окупљања старијих генерација прославе 10,20,30…година након завршетка основне или средње школе и др.
013/851-802
Клуб хранитеља“Срећни заједно“ Бела Црква
омогућује деци без родитељског старања проналажење хранитељских породица уз унапред предвиђену обуку за будуће хранитеље и утврђивање њихових подобности
„Удружење МНРЛ“ Бела Црква
залаже се за остваривање права ментално недовољно развијених лица,затим организује приредбе у којима се та лица ангажују.У склопу организације постоји играоница где се лица са таквим потребама окупљају и проводе у напред организовано време и друге активности.
„Удружење Рома“ Бела Црква
залаже се за остваривање својих права организују окупљања и презентују своју културу и обичаје помоћу манефестације која се сваке године организује у Августу месецу и траје недељу дана под називом „Ромски бал“ када се организује представе на ромском језику,музика,фолклор и др.
Мотоциклистички клуб“РИП“ Бела Црква
организација која организује мото скупове мотоциклиста из земље и иностранства и тада се организују трке мотора,маневри и др.
Аеро клуб“Живица Митровиц“ Бела Црква
организује обуку падобранаца, аеро дане када падобранци широј публици показују маневре у ваздуху на језерима у летњем периоду.
НВО“Златни јелен“за очување животне баштине,  Бела Црква бави се очувањем културне баштине.
Школа плус“Доситеј Обрадовиц“ Бела Црква културна,образовна,забавна мултинационална институција која се бави образовањем и обуком младих као и стварање везу измеду деце различитих националности Јасмина Туртуреа 013 / 853 456