КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -

III ФАЗА ИЗГРАДЊE КОЛОВОЗА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

отворени поступак

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. Р3/2017