Петар Витомиров, дипломирани правник

в.д.начелника Општинске управе Бела Црква