ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА:

 

Емина Минић - члан општинског већа за здравство и социјалну политику,

Марко Лазаревић - члан општинског већа за спорт и омладину,

Драган Станковић - члан општинског већа за пољопривреду,

Игњатовић Радован - члан општинског већа за рурални развој,

Љупче Станковић  – члан општинског већа за туризам и култура,

Јовица Пилић - члан општинског већа за привреду

Председник општине Дарко Богосављевић, председник општинског већа по функцији

Заменца председника општине Милица Уљмански, заменица председника општинског већа по функцији