ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВ

Марко Лазаревић,

Данијела Вујичић,

Жељко Поповић,

Горан Kелчеј,

Љубомир Маринковић,

Слађа Паскота.