ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА:

 

Винко Болић - члан општинског већа за здравство и социјалну политику,

Слободан Саватовић - члан општинског већа за спорт и омладину,

Драган Станковић - члан општинског већа за пољопривреду,

Игњатовић Радован - члан општинског већа за рурални развој,

Драгана Алексић – члан општинског већа задужен за рад месних заједница,

Сеад Кантаревић – члан општинског већа за комуналну делатност,

Љупче Станковић  – члан општинског већа за туризам и култура,

Славољуб Митровић - члан општинског већа за мала и средња предузећа

Јовица Пилић - члан општинског већа за привреду