Одлука о продужетку рока за пријаву: Продужетак рока за пријаву

Текст Јавног конкурса можете преузети овде: Javni konkurs udruženja_001

Образце неопходне за конкурс можете преузети овде:

1. Пријавни образац за конкурс општине Бела Црква за финансирање удружења грађана за 2022. годину

2. Програм удружења за 2023. годину

3. Образац за буџет програма

4. Кратак наративни извештај о активностима из претходне године

5. Финансијски извештај