Objedinjena proceduraTakse za urbanizam

Одлука: Opštinske Takse za lokacijske uslove i informaciju o lokaciji