За преузимање:

Уговор о пружању и коришћењу физичко-техничког обезбеђења