Aкција сузбијања одраслих форми комараца

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-18/2014-05

Дана:13.06.2014.године

Бела Црква, С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 112

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 

Алексић Мирјана, дипл.инг.арх

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да је Општинска управа Бела Црква одобрила акцију сузбијања одраслих форми комараца, уређајима из ваздуха, на територији општине Бела Црква у периоду од 16.06.2014. до 22.06.2014. године, у вечерњим сатима у времену од 18.00 до 22.00 часа, којом приликом ће бити третирана из ваздуха подручја грађевинских реона следећих насељених места: Бела Црква са обалним појасом реке Нере и обалним појасом језерима(Градско језеро, Врачевгајско велико, Врачевгајско мало,Шаранско, Бетоњерско и Шљункарино), Јасеново и Дупљаја са обалом реке Караш, Банатска Паланка, Стара Паланка са обалом реке Дунав, Кусић и Врачев Гај са обалом реке Нере, Гребенац, Кајтасово, Банатска Суботица, Добричево, Црвена Црква и Крушчица.

Третман ће бити изведен препаратом MOSLINK 0.8 ULV уређајима из ваздуха у извођењу Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКОСАН“ из Новог Београда.

С обзиром да су препарати токсични за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

 

О тачном термину извоћења акције јавност ће бити благовремено обавештена.

 

Подели ово:

Архиве