Архива : Darko Ostojić

Из Сектора за ванредне ситуације МУП-а, Одељења за ванредне ситуације

Текст обавештења: Обавештење -Лекић

Текст информације: Информација о броју бирача који ће гласати ван

Архиве