ИСТРАЖИВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПОКАЗАТЕЉА – MICS

Републички завод за статистику спроводи MICS истраживање у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године. MICS је, заправо, скраћеница истраживања чији је пун назив Multiple Indicator Cluster Surveys односно Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце. MICS представља истраживачки програм који припрема УНИЦЕФ у сарадњи са различитим агенцијама Уједињених нација. Истраживање се спроводи у сарадњи са нациoналним статистикама у петогодишњој динамици.

Овим  истраживањем се прикупљају различити подаци који нам дају показатеље о положају, пре свега, жена и деце, затим о положају породица, положају маргинализованих група становништва итд.

МICS представља једини извор података за многе индикаторе који се односе на заштиту детета, образовање у раном детињству (похађање предшколских установа), имунизацију (вакцинација деце), опште образовање, образовање ромске популације, затим здравље деце и жена, навике у исхрани и друго.

Истраживање се врши на територији целе Србије и то на два узорка – националном и узорку домаћистава која живе у ромским насељима. Током истраживања се користи четири упитника – један за домаћинство, други за жене у фертилном добу и два упитника за децу један за децу млађу од 5 година и један за децу од 5 до 17 година.

Циљ овог истраживања је да се помогне у обезбеђивању података који не постоје у административним изворима и подацима из других истраживања. Сви подаци се прикупљају у складу са Законом о званичној статистици. Прикупљени подаци су у потпуности заштићени и објављују се искључиво у збирном облику. Пописивачи и друга лица која учествују у прикупљању и обради података дужна су да као службену тајну чувају све личне податке грађана.

MICS_baner

Подели ово:

Архиве