Решење о формирању комисије

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

ПРЕДСЕДНИК

Број: 020- 12/2018-02

Дана: 08.03.2018.

 

На основу одредби члана 56. Статута Општине ( Службени лист општине бр. 8/2008 , измене и допуне 1/2009,3/2010, 4/2014, 9/2016 и 4/2018 )као и члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”,број 83/14, 58/2015 и 12/2016),Председник општине доноси

 

РЕШЕЊЕ

I

Формира се комисија у саставу:

1.Милорад Радовић из Сомбора ,медијски радник  (независни медијски стручњак )

2.Александра Плавшић из Сремске Митровице , медијски радник  (Нова мрежа)

3. Слободан Станковић из Пећинаца ,медијски радник  (Ком нет )

За секретара комисије одређује се Јадранка Милосављевић,дипл.правник

II

Комисија има задатак да спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања општине Бела Црква за 2018.годину.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине и званичном сајту општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дарко Богосављевић

Подели ово:

Архиве