ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

ОПИС И БЛИЖИ ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

Предмет отуђења су:

 

    1. Зграда за коју није позната намена на парцели бр. 2782/57 КО Бела Црква општина Бела Црква, , спратности П+1+Пк, површине у основи 488 м2, укупне површине 1464 м2. Почетна цена износи 23.360.000,00 динара, висина депозита износи 4.672.000,00 динара;

 

Vrtic 3

 

    1. Посебни делови стамбено-пословне зграде на парцели бр. 1483 КО Бела Црква и то пословни простор а који није утврђена намена у приземљу корисне површине 20 м2, пословни простор а који није утврђена намена у приземљу корисне површине 68 м2, пословни простор а који није утврђена намена у приземљу корисне површине 43 м2 и пословни простор а који није утврђена намена на првом спрату корисне површине 284 м2. Укупна корисна површина која се отуђује износи 415 м2. Почетна цена износи 13.200.000,00 динара висина депозита износи 2.640.000,00 динара.

 

Direkcija 1

Текст Јавног огласа: оглас дирекција

Подели ово:

Архиве