ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Бела Црква » број 3  / 2014), начелник општине Бела Црква је дана       29.12.2016.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

I

– Предмет јавног надметања –

 

1.Расписује се оглас за јавну  лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Бела Црква у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

Степен заштите

( дин / ха)

(дин) 20%

(год)

Бела Црква

1

0,5959

2946,396

351,1514

1

 

Бела Црква

2

12,8767

9176,991

23633,87

1

 

Бела Црква

4

13,5694

11970,89

32487,56

1

Бела Црква

7

66,756

8558,779

114270

1

 

Гребенац

8

4,9413

8308,07

8210,533

1

 

Гребенац

9

4,0413

15129,77

12228,79

1

 

Гребенац

10

4,033

15129,77

12203,67

1

 

Гребенац

11

4,712

9841,653

9274,774

1

 

Гребенац

12

17,3204

12637,52

43777,37

1

 

Гребенац

13

0,76

10474,84

1592,175

1

 

Гребенац

14

0,755

11403,38

1721,91

1

 

Гребенац

15

0,3877

15129,77

1173,163

1

 

Гребенац

16

1,4559

13466,94

3921,304

1

 

Гребенац

17

7,9978

2891,396

4624,962

1

 

Гребенац

18

2,0986

3025,46

1269,846

1

 

Гребенац

19

37,9752

10717,96

81403,35

1

 

Гребенац

20

9,6315

12309

23710,83

1

 

Гребенац

21

2,7833

13696,74

7624,426

1

 

Гребенац

34

278,0317

2591,111

144082,2

1

 

Гребенац

35

267,4803

2095,215

112085,7

1

 

Б. Суботица

36

4,6487

10134,03

9422,015

1

 

Б. Суботица

37

4,804

7780,696

7475,692

1

 

Б. Суботица

38

3,1801

3142,822

1998,898

1

 

Б. Суботица

39

11,7669

10938,29

25741,96

1

 

Б. Суботица

40

1,3576

13016,13

3534,138

1

 

Б. Суботица

41

0,6209

13466,94

1672,325

1

 

Б. Суботица

42

2,3786

3142,822

1495,103

1

 

Б. Суботица

44

1,1998

11801,31

2831,842

1

 

Б. Суботица

45

3,0958

13466,94

8338,192

1

 

Б. Суботица

46

5,0162

3591,267

3602,903

1

 

Б. Суботица

47

15,3904

9865,805

30367,74

1

 

Б. Суботица

48

4,9314

11609,85

11450,56

1

 

Б. Суботица

50

67,8324

4079,85

55349,2

1

 

Добричево

51

1,7026

13466,94

4585,763

1

 

Добричево

52

1,6423

9960,856

3271,743

1

 

Добричево

56

9,2976

4339,738

8069,83

1

 

Добричево

57

13,0577

9417,088

24593,1

1

 

Крушчица

61

7,0834

9599,332

13599,18

1

 

Крушчица

70

259,8386

4331,844

225116,1

1

 

Јасеново

78

1,5702

7082,863

2224,302

1

 

Јасеново

79

1,253

12263,76

3073,299

1

 

Јасеново

80

0,8211

15129,77

2484,611

1

 

Јасеново

81

1,2517

10161,26

2543,77

1

 

Јасеново

96

4,1945

9685,154

8124,876

1

 

Јасеново

97

2,0332

7409,895

3013,16

1

 

Јасеново

98

8,8632

2555,655

4530,257

1

 

Јасеново

99

84,9708

3798,614

64554,26

1

 

Црвена Црква

100

0,7247

2693,141

390,3439

1

 

Црвена Црква

101

3,7806

3517,033

2659,299

1

 

Црвена Црква

102

0,1294

15129,77

391,5585

1

 

Црвена Црква

103

21,9528

12203,54

53580,37

1

 

Црвена Црква

104

163,6189

4012,361

131299,6

1

 

Дупљаја

105

37,3981

2025,947

15153,31

1

 

Дупљаја

106

9,2372

2062,872

3811,033

1

 

Дупљаја

107

6,8737

2394,178

3291,372

1

 

Дупљаја

108

25,7852

1956,678

10090,67

1

 

Дупљаја

109

14,0661

2095,215

5894,3

1

 

Дупљаја

110

5,8923

2413,92

2844,708

1

 

Дупљаја

111

33,9922

2095,215

14244,19

1

 

Дупљаја

112

0,0522

8479,69

88,52796

1

 

Дупљаја

113

0,0745

8479,69

126,3474

1

 

Дупљаја

114

0,2885

9196,139

530,6172

1

 

Дупљаја

115

0,1401

10474,84

293,505

1

 

Дупљаја

116

0,8387

15129,77

2537,868

1

 

Дупљаја

117

0,2158

10474,84

452,094

1

 

Дупљаја

121

10,4927

2394,178

5024,278

1

 

Дупљаја

122

313,6553

2451,982

153815,4

1

 

Кусић 1

124

0,4316

8479,69

731,9668

1

 

Кусић 1

125

2,712

8880,165

4816,601

1

 

Кусић 1

126

36,8934

5931,335

43765,42

1

 

Кусић 1

127

0,2626

8479,69

445,3533

1

 

Кусић 1

128

59,336

4875,056

57853,26

1

 

Кусић 2

129

18,2289

6504,456

23713,81

1

 

Кусић 2

130

23,2604

12455,37

57943,39

1

 

Кусић 3

131

15,4764

2500,421

7739,504

1

 

Кусић 3

140

65,4914

6770,372

88680,23

1

 

Кусић 3

144

56,1329

5095,387

57203,77

1

 

Кусић 3

145

0,1953

1696,185

66,25299

1

 

Бан.Паланка 1

146

0,5214

10474,84

1092,316

1

 

Бан.Паланка 1

147

0,2165

11970,89

518,3396

1

 

Бан.Паланка 1

148

292,7889

2504,659

146667,2

1

 

Бан.Паланка 2

150

3,0247

5858,386

3543,972

1

 

Бан.Паланка 2

151

13,2958

10826,82

28790,26

1

 

Чешко Село

152

0,5264

4039,712

425,3009

1

 

Чешко Село

153

2,1731

12251,43

5324,718

1

 

Чешко Село

154

28,7352

2691,535

15468,36

1

 

Калуђерово 1

155

7,5567

10532

15917,43

1

 

Калуђерово 1

156

38,6591

5652,002

43700,26

1

 

Калуђерово 1

157

55,1513

7427,795

81930,51

1

 

Калуђерово 1

158

139,6904

4643,384

129727,2

1

 

Калуђерово 2

159

28,1277

3511,955

19756,65

1

 

Калуђерово 3

160

4,7474

10474,84

9945,649

1

 

Врачев Гај 1

161

3,1281

4546,715

2844,516

1

 

Врачев Гај 1

162

3,3693

11221,52

7561,732

1

 

Врачев Гај 1

163

332,2344

2811,331

186804,2

1

 

Врачев Гај 2

164

21,1546

12645,4

53501,67

1

 

Врачев Гај 2

165

25,8124

6135,273

31673,22

1

 

Кајтасово

166

396,7962

2182,717

173218,8

1

 

УКУПНО

 

3588,06

       

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Бела Црква у канцеларији бр.37,сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особа Биљана Јовановић, тел.851-224

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               за све КО дана  10.01.2017. од 9.00 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 

–          правана и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

–          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

–          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–           потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун рачун Општинске управе Бела Црква , број: 840-733804-34,позив на број. 97 – 53 209, сврха уплате: депозит за учешће на лицитацији.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Бела Црква. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Бела Црква ,улица и број:Милетићева бр.2,
 • Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 16.01.2017.године (понедељак). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Бела Црква до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из  дела I тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине Бела Црква , Милетићева 2 , велика сала,

За све КО дана  17.01.2017.године (уторак) са почетком у 9,00 часова .

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

                                                                             VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Бела Црква.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине Бела Црква, на огласној табли Општинске управе Бела Црква и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу општине Бела Црква.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

 

Број: 320-58 /2016-02                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

Дмитровић Томислав

 

 

Подели ово:

Архиве