Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква (у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени лист општине Бела Црква“ број: 8/2023) (у даљем тексту: Правилник), општина Бела Црква дана 18.09.2023. године расписује Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу: ул. Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица

се могу обратити члановима Комисије:

 

  • Барбара Радосављевић Туртуреја, контакт телефон 013/851-224 локал 114 или путем електронске адресе: barbara.radosavljevic@gmail.com
  • Николина Станојев, конакт телефон 013/851-224 локал 108 или на електронску адресу: nikolinapejcinovic@gmail.com

 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Бела Црква

линк: www.backspace.agency/belacrkva

Преузмите документа:

Јавни позив за директне кориснике

prilog 1 – Prijava (1)

Prilog 2 – Izjava

Prilog 3 – Informacija o potrebnoj tehnickoj dokumentaciji

Prilog 4 ESMP energetska efikasnost

Одлука о расписивању Јавног позива

Подели ово:

Архиве