ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

 

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Главне мерно-регулационе станице за гас ,,Бела Црква,, на животну средину

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – ЈП „Србијагас“, Нови Сад,  ул. Народног фронта 12 из  Новог Сада, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  Пројекта – ГМРС Бела Црква, на катастарским  парцелама:4452/3, 4455/1 и 4452/1, које се налазе  у КО Бела Црква, земљиште је у грађевинском подручју насеља Бела Црква, на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 1, од 18.09.2018. године, закључно са 27.09.2018.године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве