ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ПРОЈЕКТА – Доградња  манипулативне надстрешнице, складишта готових производа,  амбалаже и управне зграде у Блоку 29( индустријски парк у Белој Цркви)

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „FLAMMAT“ DOO BEOGRAD, Димитрија Туцовића 52, из Београда, поднео је Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину Пројекта- Доградња  манипулативне надстрешнице, складишта готових производа и амбалаже и управне зграде у Блоку 29, Језерска бб( индустријски парк у Белој Цркви) у КО Бела Црква, на катастарским парцелама број: 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13 на територији општине Бела Црква, у складу са израђеним пројектима конструкције и архитектуре.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 1, сваког радног дана од 04.04.2018. године до 13.04.2018. године у времену од 10 до 13 часова.

 

У току трајања јавног увида заинтересована јавност у горе наведеном року, може доставити мишљење овом органу у писаној форми , о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Подели ово:

Архиве