ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Изградња РАДИО- БАЗНЕ СТАНИЦЕ„ Бела Црква ПТТ UMTS/LTE1800/LTE800“- PAU126, PAL126, PAO126 Бела Црква, на локацији у Белој Цркви, ул. Бели трг бр. 14 ( на објекту Поште Србије)

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – Предузеће за телекомуникације а.д.,,Телекон Србија“- Београд, Таковска 2,11000 Београд, поднео Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Изградња РАДИО- БАЗНЕ СТАНИЦЕ „Бела Црква ПТТ UMTS/LTE1800/LTE800“ – PAU126, PAL126, PAO126 Бела Црква, на локацији у Белој Цркви, ул. Бели трг бр. 14 ( на објекту Поште Србије), КО Бела Црква, на кат. парц. 2134,  на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 40, од 10.05.2022. године, закључно са 19.05.2022. године, сваког радног дана од 10 до 13 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивањео потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве