К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

bela-crkva-naslovna-serbia

Текст конкурса: Koнкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства

Пријавни образац: 2021 Obrazac za prijavu

 

Предмет конкурса је:

 

  • Субвенционисање у износу од 50 %(без ПДВ-а) опреме за воћарску производњу и то: моторних пумпи, тримера, маказа за резидбу воћа и црева за наводњање.

 

 Корисници средстава

 

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом, а који у власништву имају минимум 0,5 ха под засадима воћа.

 

 

 Висина и намена средстава:

 

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ од 1.000.000,00 динара, односно максимално до 30.000,00 динара по Захтеву из предмета конкурса. Расподела средстава извршиће се до висине утрошка средстава.

Рок за подношење документације је до 01.12.2021.године, до 12,00 сати, без обзира на начин достављања

Подели ово:

Архиве