ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

ТЕКСТ ОГЛАСА: OGLAS 1.KRUG 2021

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 29.12.2021. године. Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта
одржаће се 14.01.022.године.

Подели ово:

Архиве