Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се у суботу 05.07.2014. године…

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-18/2014-05

Дана:03.07.2014.године

Бела Црква, С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 112

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

 

ПРЕДМЕТ:                       О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се у суботу 05.07.2014. године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из ваздуха, у вечерњим сатимаод 19:00 до 21:00 часова, када се стекну повољни метеоролошки услови.

Третираће се из ваздуха подручја грађевинских реона следећих насељених места: Бела Црква са обалним појасом реке Нере и обалним појасом језера(Градско језеро, Врачевгајско велико, Врачевгајско мало,Шаранско, Бетоњерско и Шљункарино), Јасеново и Дупљаја са обалом реке Караш, Банатска Паланка, Стара Паланка са обалом реке Дунав, Кусић и Врачев Гај са обалом реке Нере, Гребенац, Кајтасово, Банатска Суботица, Добричево, Црвена Црква и Крушчица.

Третман ће бити изведен препаратом MOSLINK 0.8 ULV уређајима из ваздуха у извођењу Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКОСАН“ из Новог Београда.

С обзиром да су препарати токсични за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

 

Доставити:

  1. 1.      БЦ Инфо радио Бела Црква, ул. Пролетерска бр.4, Бела Црква                                             

тел: 013/852-099,  013/854-000 мобилни:069/3555-015

e-mail: bcinfo@open.telekom.rs, radojicamalibc@yahoo.com

директор Мали Радојица

  1. Удружењу пчелара

Удружење пчелара,,Чешко Село“

Жарка Златара бр. 48, Крушчица

Председник удружења- Тони Хуберт телефон:066/949-43-60, 013/858-170

e-mail:anton.pcela@gmail.com

  1. ЈП ,, Дирекција за изградњу општине Бела Црква“,Пролетерска 2, Бела Црква

e-mail:jpbc@gmail.com

  1. За општински сајт (www.opstinabc.rs), e-mail: mikica@mobilpro.rs
  2.  Огласна табла општинске управе Бела Црква и МЗ
  3.   Архиви

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

Подели ово:

Архиве