ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, Србија
тел: 021 487  4492  факс: +381 21 457 737

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Поштовани,

 

Обавештавамо Вас да се раније објављен термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног  просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину за  11.05.2022. године одлаже.

 

Заинтересована јавност ће путем средстава јавног информисања  благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице.

 

У прилогу се налази текст измене огласа:Izmena oglasa za JU RPP APV

Подели ово:

Архиве