Обавештење – конкурс за кредите

У Развојном фонду АПВ и даље је отворено 8 кредитних линија које су намењене развоју привреде, пољопривреде и локалних самоуправа. Каматне стопе износе 1 или 2% за кориснике кредита који долазе са територије општина које спадају у трећу и четврту групу развијености.

За три кредитне линије намењене развоју пољопривреде влада веома велико интересовање.

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду намењен је набавци пољопривредне механизације, набавци опреме за пољопривредну производњу, квалитетног приплодног материјала у сточарству, матичног јата,  за набавку пчелињих друштава и кошница са пратећом опремом, набавку вишегодишњих засада воћа, винове лозе, мрежа са наслоном, система за наводњавање, ту такође спада и набавка опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду производа, куповина, изградња, адаптација и опремање складишних капацитета – силоса, подних складишта и хладњача и  куповина, изградња и адаптација грађевинских објеката за сточарску производњу. Период мировања кредита, односно грејс период може бити од 12 до 24 месеца, док период отплате може бити до 5 година.

Када је конкурс за куповину пољопривредног земљишта у питању, грејс период износи 12 месеци, док је период отплате 6 година.

Средстава на располагању има сасвим довољно, а конкурсне линије су стално отворене.

Отворени су и конкурсји за инвестициона улагања и трајна обртна средства и један за краткорочно финансирање обртних средстава. Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања је са иyуyетно ниским каматним стопама и повољним периодом мировања отплате.У овом случају грејс период може трајати 24 месеца, док укупан период отплате може трајати до 7 година.  И за ову намену је опредељено довољно средстава, те привредници могу аплицирати за средства у било ком периоду године јер су конкурсне линије стално отворене.

 

Подели ово:

Архиве