ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ САКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ САКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

 

 

Обавештавамо јавност да је  Удружења произвођача средстава за заштиту биља у Србији ( СЕЦПА) успоставило Систем збрињавања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља у Србији-СЕЦПА ЕКО МОДЕЛ, у коме, у сарадњи са Пољопривредним саветодавним стручним службама, локалним самоуправама и овлашћеним оператером, организују акције сакупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља компанија: Adama,BASF,Bayer,Belchim i Syngenta.

 

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да ће се у 2018.години акција сакупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља са територије општине Бела Црква реализовати 04.јула 2018. године по следећем распореду:

 

04.јула 2018.године

Гребенац-испред Месне канцеларије, у периоду од   8:00-9:00

Јасеново-испред Месне канцеларије, у периоду од     9:30-11:00

Бела Црква- паркин испред Дома војске у улици Жарка Зрењанина, у периоду од   11:30-13:00

Врачев Гај- испред дома културе у периоду од   13:30-14:30

 

Допринесите прописном и безбедном збрињавању отпада од средстава за заштиту биља, ради заштите здравља и животне средине.

 

Исперите амбалажу најмање три пута одмах након њеног пражњења,безбедно чувајте на вашем имању и предајте овлашћеном оператеру на локации преузимања у заказано време.

 

Пољопривредни произвођачи који буду донели празну амбалажу добиће Потврду о предаји празне амбалаже, која ће им користити, уколико желе да конкуришу за средства из ИПАРД пројеката.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе  Бела Црква

Подели ово:

Архиве