ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501- 8/2018-05

Дана:11.04.2018.године

Бела Црква,

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 120

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

 

Обавештавамо јавност да је Општинска управа Бела Црква издала Налог за извршење услуге систематске дератизације домаћинстава, објеката јавних установа и депоније на територији општине Бела Црква.

У периоду од 16.04.-25.04.2018. године, Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКО САН“ из Земуна   вршиће  СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Бела Црква.

 

Први третман вршиће се у јавним установама на територији општине Бела Црква, дератизација домаћинстава у 14 насељених места и дератизација главне градске депоније као и канали на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахте.

Систематска дератизација у домаћинствима, примењује се у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине.

За сузбијање се користе биоцидни препарати на бази Бромадиолона и Бродифакума. „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

 

Све информације могу се добити на бр.тел.

064/8121-142 Слободан Поповић

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе  Бела Црква

Подели ово:

Архиве