Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова бирачких одбора