Особа надлежна за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе

ИМЕНУЈЕ СЕ Дарко Остојић из Банатске Паланке, запослен на радном месту послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара у звању саветник у Организационој јединици Одељење за скупштинске, општу управу и друштвене делатности у Општинској управи Бела Црква за
контакт тачку – особу надлежну за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе.
Контакт подаци: Дарко Остојић;
Бр. телефона: 064/1847738;
Имејл адреса: ostoji.darko@gmail.com;
Позиција: саветник на радном месту послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара.

Подели ово:

Архиве