Овлашћење за предузеће из Инђије-,,МИВА“д.о.о за спровођење акције биолошког сузбијања ларви комараца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА

Одељење за урбанизам,привреду

и инспекцијске послове

Број: 501-5/2014-05

Дана:20.06.2014.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

Тел:013/851-224 лок 112

ekologijabc@gmail.com

 

 

Предмет:Обавештење

Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

ОБАВЕШТАВА

 

 

Јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине из Новог Сада, овластио предузеће из Инђије-,,МИВА“д.о.о за спровођење акције биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине,

 

У суботу  21.06.2014. године са почетком у 08:00 часова извршиће се авиотретман ларви комараца биолошким средством К-стоп.

 Tретман из ваздуха, (обале, изливи, аде и рукавци) одрадиће се на следећим локалитетима: Дунав обала, језера: Ново, главно Белоцркванско језеро, Шаранско, Шљункара и Врачевгајска језера, стари ток Караша код Гребенца, канал Јаруга, реке Нера и Караш и  канал ДТД .

 

Препарат К-стоп је високо селективан препарат који делује само на ларве комараца.

Није отрован за човека, птице, рибе, пчеле и остале корисне инсекте и нема негативних утицаја на жиотну средину.

 

Напомена: Уколико наведеног дана временске   прилике  буду неповољне  за извршење, третман ће се обавити првог наредног дана у коме се стекну повољни временски услови.

 

Доставити:

  1. Радио,,БЦ-ИНФО“-Бела Црква
  2. ДЈУП,,Белоцркванска језера“-Бела Црква
  3. Туристичка организација општине Бела Црква
  4. ВДП,,Ушће“-Бела Црква
  5. ЈП дирекција за изградњу општине Бела Црква
  6. за општински сајт
  7. Архиви

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

Подели ово:

Архиве