ЗБОГ ЧЕГА СУ ВАЖНИ ПОУЗДАНИ ПОДАЦИ О ОТПАДУ И ОТПАДНИМ ВОДАМА

giz i grb

 

otpadne vode Радници Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ започели су ове недеље други циклус мерења састава и количине отпада у овој години уз подршку ГИЗ ИМПАЦТ пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“.  За разлику од прошле године када им је за овај посао била потребна стручна помоћ, радници  комуналног предузећа сада сасвим самостално обављају сва мерења. Стечена знања и искуства из претходне године не само да су им помогла да побољшају квалитет извештавања према Агенцији за заштиту животне средине, већ и да стекну свеобухватну слику о употребној вредности отпада. У овој години предвиђена су још 2 мерења отпада и отпадних вода и још 2 кампање узорковања отпадне воде у складу са законским обавезама ЈКП.

Добијени подаци служе као параметри за пројектовање будућих постројења према реалним потребама општине. Циљ је коришћење отпада и отпадних вода као употребљивог ресурса путем повећавање степена рециклаже, смањивање количине отпада који завршава на депонији и третмана отпадних вода. Изградња рециклажног центра, постројења за пречишћавање отпадних вода и енергетско искоришћење отпада су инфраструктурни пројекти који могу да  привуку финансијере – домаће или међународне фондове.

Подаци говоре да је готово 70% отпада који стварају становници општине Бела Црква може да се рециклира. Рециклажа као нова индустријска грана свакако би допринела и стварању нових радних места и поспешила еконоски развој општине. Смањила би се количина отпада који тренутно завршава на општинској депонији, а окружење било чистије и здравије.  Бела Црква би привукао већи број туриста и инвеститора који радо улажу у општине које воде бригу о животној средини. У оквиру анкете која је вршена прошле године у општини Бела Црква, око 50% анкетираних грађана је спремно да подржи систем одвајање отпада у свом домаћинству.

CAM00083 CAM00085 CAM00091 CAM00095 CAM00097

Подели ово:

Архиве