Izjava biraca

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

И З Ј А В А кандидатура за одборника

С А Г Л А С Н О С Т ЗА НОСИОЦА ЛИСТЕ

И З Б О Р Н А Л И С Т А

списак бирача