План детаљне регулације за спортско рекреативни комплекс у блоку број 19

План детаљне регулације комплекса Марине код Старе Паланке

План детаљне регулације викенд насеља Клостер и Старе Паланке

Индустријски парк Нера

УП индустријски парк

План детаљне регулације блока број 27 у Белој Цркви

Јавни увид ветроелектрана Крушчица

КАРТА ПДР ДРУМСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРАЧЕВ ГАЈ

ПДР ДРУМСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРАЧЕВ ГАЈ

ИМЕ ПЛАНА – ПДР ДРУМСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРАЧЕВ ГАЈ

СИТУАЦИЈА – ПДР ДРУМСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРАЧЕВ ГАЈ

РАНИ ЈАВНИ УВИД – ПДР ДРУМСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ВРАЧЕВ ГАЈ

РАНИ ЈАВНИ УВИД – ТЕКСТ – ПДР ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ –ДУЊА- БЕЛА ЦРКВА

СИТУАЦИЈА – ПДР ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ –ДУЊА- БЕЛА ЦРКВА

НАМЕНА ПРОСТОРА – ПРД ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ –ДУЊА- БЕЛА ЦРКВА

PDR Biogas elektrana

План детаљне регулације Блока 27 Бела Црква

План детаљне регулације Биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква