Архива : мај 2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Број: 501-5/2014-05 Дана:29.05.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 Тел:013/851-224 лок 112 ekologijabc@gmail.com     Предмет:Обавештење   Поштовани, У прилогу се налази Обавештење са Упутством  које је потребно објавити.   Доставити: Радио,,БЦ-ИНФО“-Бела Црква за општински сајт саветима Месних заједница […]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Број: 501-5/2014-05 Дана:19.05.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 Тел:013/851-224 лок 112 ekologijabc@gmail.com     Предмет:Обавештење Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква   ОБАВЕШТАВА     Јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и […]

  Радници Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ започели су ове недеље други циклус мерења састава и количине отпада у овој години уз подршку ГИЗ ИМПАЦТ пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“.  За разлику од прошле године када им је за овај посао била потребна стручна помоћ, радници  комуналног предузећа сада сасвим самостално обављају сва мерења. […]

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 14/2014., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по партијама су […]

Архиве