Архива : септембар 4, 2015

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Бела Црква Општинска  управа Бела Црква Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Број: 320-20 /2015-05 Датум: 04.09. 2015. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ […]

Архиве