25.08.2015.године ће се обавити акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из ваздуха и са земље

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-20/2015-05

Дана:21.08.2015.године

Бела Црква, С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 112

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се у уторак  25.08.2015.године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из ваздуха и са земље, у вечерњим сатимаод 18:00 до 22:00 часова, уколико се стекну повољни метеоролошки услови.

Третираће се из ваздуха подручја грађевинских реона следећих насељених места: Бела Црква са језерима(Градско језеро,       Врачевгајско велико, Врачевгајско мало и Шаранско), Јасеново, Банатска Паланка, Стара Паланка са приобаље Дунава, Кусић са 3 језера, Врачев Гај, Дупљаја, Гребенац, Кајтасово, Банатска Суботица, Добричево, Црвена Црква, Крушчица и језера Бетоњерско (Лабудово језеро),  Шљункарино (Бисерно језеро), приобаље реке Нере и  приобаље реке Караш.

Корективни третман са земље обавиће се на следећим локацијама: Aуто камп на белоцркванском и врачевгајском језеру,обални појас главног, врачевгајског и шаранског  језера,главни градски парк, железнички парк и парк испред општине,

Третман из ваздуха ће бити изведен препаратом MOSLINK 0.8 ULV а третман са земље препаратом Aqua K-Othrine у извођењу Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКОСАН“ из Новог Београда, на основу Уговора о додељеној Јавној набавци услуга сузбијања комараца на територији Општине Бела Црква за 2015. годину.

С обзиром да су препарати токсични за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

 

Доставити:

  1. 1.      БЦ Инфо радио Бела Црква, ул. Пролетерска бр.4, Бела Црква                                              

тел: 013/852-099,  013/854-000 мобилни:069/3555-015

e-mail: bcinfo@open.telekom.rs, radojicamalibc@yahoo.com

директор Мали Радојица

  1. Удружење пчелара,,Чешко Село“, Жарка Златара бр. 48, Крушчица

Председник удружења- Антон  Хуберт

e-mail:anton.pcela@gmail.com

  1. ЈП ,, Дирекција за изградњу општине Бела Црква“,Пролетерска 2, Бела Црква

e-mail:jpbc@gmail.com

  1. ДЈУП,, Белоцркванска језера“ ,Пролетерска 2, Бела Црква,

е-mail: jezerabc@gmail.com

  1. За општински сајт (www.opstinabc.rs), e-mail: mikica@mobilpro.rs
  2.   Архиви

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

Подели ово:

Архиве