Спровођење акције сузбијања одраслих форми комараца

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-20/2015-05

Дана:17.08.2015.године

Бела Црква, С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 112

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                    Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да је Општинска управа Бела Црква издала одобрење за спровођење акције сузбијања одраслих форми комараца, уређајима из ваздуха и са земље, на територији општине Бела Црква у периоду од 18.08.2015. до 01.09.2015. године, у вечерњим сатима у времену од 18.00 до 22.00 часа, када се за то стекну повољни метеоролошки услови.

Третираће се из ваздуха подручја грађевинских реона следећих насељених места: Бела Црква са језерима(Градско језеро,       Врачевгајско велико, Врачевгајско мало и Шаранско), Јасеново, Банатска Паланка, Стара Паланка, Кусић са 3 језера, Врачев Гај, Дупљаја, Гребенац, Кајтасово, Банатска Суботица, Добричево, Црвена Црква, Крушчица и језера Бетоњерско (Лабудово језеро) и Шљункарино (Бисерно језеро).

Корективни третман са земље обавиће се на следећим локацијама: Aуто камп на белоцркванском и врачевгајском језеру,обални појас главног, врачевгајског и шаранског  језера,главни градски парк, железнички парк и парк испред општине,

приобаље реке Караш у Јасенову,Дупљаји,Банатској Суботици и Добричеву, приобаље реке Нере у Белој Цркви,Кусићу и Врачевгају и  приобаље реке Дунав и канала у Старој Паланци.

Третман из ваздуха ће бити изведен препаратом MOSLINK 0.8 ULV а третман са земље препаратом Aqua K-Othrine у извођењу Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКОСАН“ из Новог Београда, на основу Уговора о додељеној Јавној набавци услуга сузбијања коараца на територији Општине Бела Црква за 2015. годину.

С обзиром да су препарати токсични за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

 

О тачном термину извоћења акције јавност ће бити благовремено обавештена.

 

Подели ово:

Архиве