КАМПАЊА МЕРЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

 

giz i grb

                                             КАМПАЊА МЕРЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Радници ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ започели ове недеље петодневну кампању мерења квалитета и протока отпадних вода уз подршку ГИЗ ИМПАЦТ пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“. kampanja merenja otpadnih voda Такође се узимају  узорци отпадних вода, чија ће се анализа обавити у акредитованој лабораторији за мониторинг отпадних Факултету техничких наука у Новом Саду. Предвиђено је да се ове године обаве 2 кампање мерења квалитета и протока и 4 кампање узорковања у складу са законским обавезама ЈП          „Белоцрквански водовод и канализација“.

Добијени подаци служе као параметри за пројектовање будућих постројења за третман отпадних вода према реалним потребама општине. Изградња канализације и постројења за третман отпадних вода су инфраструктурни пројекти који би унапредили стање животне средине. Општина Бела Црква, позната по широкој туристичкој понуди, и обезбедила би и  боље услове за развој туризма. Чисте реке и језера, здраво земљиште на коме расту здраве културе, здрава пијаћа вода јесу предуслови за квалитетнији живот грађана општине Бела Црква, али и разлог да туристи из земље и региона посете наше подручје. Решавање питања отпадних вода повезано је и са решавањем проблема отпада. Општина Бела Црква је у овој години обавила већ  два циклуса мерења отпада са циљем повећања степена рециклаже и смањења одлагања отпада на депонију. Ученици Техничке школе „Сава Мунћан“ са циљем спречавања стварања дивљих депонија и бацања отпада у реке и њихове обале, израђује жичане контејнере за селективно сакупљање ПЕТ амбалаже. Нових контејнери биће постављени на локацијама које изаберу грађани. Позивамо све грађане општине бела Црква да гласају за локације на следећем линку: http://backspace.agency/belacrkva/glasajte-za-mesto-kontejnera-proba/

Подели ово:

Архиве